Snelle verwerking elektronisch afval succes voor internationale Green Deal

FreekvanEijk News Leave a Comment

De internationale Green Deal North Sea Resources Roundabout (NSRR) heeft deze maand een mooi succes geboekt in de verwerking van elektronisch afval. Voor het eerst kwam een zogenoemde Fast-Track kennisgeving tot stand voor het transport van een lading van dit zogeheten WEEE-afval.

Dat gaat, door deze afspraak, naar een vooraf door de bevoegde inspectie goedgekeurde inrichting (VGI) voor recycling in een ander Europees land, in dit geval in Oostenrijk. Dat betekent dat het afval veel sneller dan normaal op een vertrouwde en gecontroleerde manier kan worden verwerkt.

WEEE bestaat uit de restanten van elektrische apparaten en installaties. Het is een mix van onder meer non-ferro metalen, rubber en plastics, die door shredders tot stukken is gehakt. Die stukken kunnen door een gespecialiseerde recycler verder worden verwerkt tot herbruikbare grondstoffen. In de Green Deal NSRR werkt Nederland samen met het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Vlaanderen. De deal, ondertekend in 2016, heeft tot doel de circulaire economie in het Noordzeegebied te stimuleren, door de handel in en het transport van secundaire grondstoffen te faciliteren.

Waardevol en herbruikbaar

Robine van Dooren is projectmanager van de Green Deal, een initiatief van de ministeries van EZK en I en W: ‘De hoeveelheid WEEE is zó groot dat het belangrijk is om de stroom onder controle te krijgen’, zegt ze. ‘Bovendien zitten er veel waardevolle, herbruikbare stoffen in. Dit is daarom echt een mooie doorbraak. We hebben inhoud gegeven aan bestaande afspraken die nog niet eerder werden ingezet. Dat had te maken met verschillen in aanpak en het feit dat men elkaars VGI’s toch niet echt vertrouwde. Daar moet nu een eind aan komen.’

Er volgen nu naar verwachting nog een paar transporten van WEEE met versnelde kennisgeving tussen de deelnemende landen om vast te stellen of de aanpak echt goed werkt. De tijdswinst die kan worden behaald is volgens Van Dooren echt groot. ‘De afspraak met de Oostenrijkse verwerker was binnen drie weken rond. Ik weet dat hetzelfde bedrijf in een vergelijkbaar geval al drie jáár bezig is. Dat is een uitschieter, maar een paar maanden is zeker gebruikelijk.’

Einde aan ‘lekstroom’

De snelle en verantwoorde verwerking door middel van versimpelde procedures helpt voorkomen dat het WEEE via een ‘lekstroom’ naar vooral Afrika wordt geëxporteerd. Van  Dooren: ‘Op die manier verlies je het zicht op wat ermee gebeurt, en wordt het zeer waarschijnlijk niet hergebruikt. Nu wordt het verantwoord verwerkt en weer in de cyclus gebracht. Deze Oostenrijkse VGI levert gerecycled materiaal dat wordt gebruikt voor de productie van stempels en huishoudelijke apparaten.’

De internationale Green Deal NRSS heeft een looptijd van vijf jaar, en streeft ernaar de procedures voor tien grondstoffenstromen te versimpelen en versnellen. ‘We zijn nu iets over de helft van de looptijd en deze Fast-Track voor WEEE is de vijfde casus’, aldus Van Dooren. ‘Het is een mooi internationaal succes voor het Nederlandse instrument Green Deals. Ook Nederland profiteert ervan, want we zetten weer een stap richting circulaire economie. Onze inspectie kan door de tijdwinst van deze snelle procedures hopelijk meer tijd besteden aan zaken die echt aandacht behoeven.’

Acceleratio stond aan de wieg van de geboorte van de internationale green deal en is trots op de recente ontwikkelingen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *