Kansen voor verduurzamen e-commerce en verpakkingen in China

FreekvanEijk Event, News Leave a Comment

GRENZELOOS CIRCULAIR

Tijdens het Ronde Tafel Event van Holland Circular Hotspot op donderdag  11 april van 14:00 – 18:00 uur
(RVO Den Haag) staan de kansen voor verduurzamen e-commerce en verpakkingen in China centraal.

China en Verpakkingen

Het groeiend gebruik van grondstoffen voor verpakkingen en het afval wat hierdoor wordt gecreëerd heeft in de afgelopen jaren geleidt tot versnelde optreden door de Chinese overheid. Deze maatregelen zorgen niet alleen voor verstoringen bij de huidige sectoren, maar creëert ook meerdere nieuwe zakelijke kansen. Verstoringen omvatten onder andere het verbod op invoer van afval (oud papier en plastic) vanuit Europa via de haven van Rotterdam naar China – de in 2017 aangekondigde verordening van de Chinese overheid die in 2020 volledig van kracht zou moeten zijn. Kansen ontstaan uit de vraag van de Chinese overheid om verpakkingen duurzamer en meer circulair te kunnen produceren. De ontwikkeling rondom fysieke infrastructuur en normeringen creëren nieuwe kansen die ook Nederland ten goede kunnen komen.

Een van de sectoren die de Chinese overheid wil  Dit komt door de enorme groei van deze sector en de zeer evidente nadelige effecten van afvalverpakkingsmaterialen die hierdoor ontstaan. De Chinese overheid heeft de ambitie om een levenscirkelsysteem in diverse pilootgebieden in te stellen en dit uit te rollen naar andere regio’s in de rest van het land. Een van zo’n pilootproject is gestart in de provincie Guangdong. Rijkswaterstaat, het uitvoerende agentschap van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in Nederland, heeft een MoU ondertekend met de Guangdong Association of Circular Economy om samen te werken aan de verdere ontwikkeling van deze pilot. Ook wordt er gekeken naar samenwerkingsmogelijkheden voor Nederlandse bedrijven, om deze samen te verkennen en te implementeren.

Om een beter inzicht te krijgen in het potentieel en de kansen in de duurzame verpakkingsindustrie in China is er een marktstudie verricht naar de situatie in China en de kansen die dit biedt voor het Nederlandse bedrijfsleven. Tijdens deze interactieve workshop gaan we gezamenlijk de exportkansen m.b.t. duurzame verpakkingen in China verkennen en willen we kijken welke follow up mogelijkheden er zijn in navolging van het eerdere Holland Circular Hotspot seminar wat op 3-12-2018 bij RVO gehouden is.. Daarnaast zullen de resultaten worden gepresenteerd van de marktverkenning ‘E-commerce Sustainable packaging’, door 1421 consulting, die het rapport heeft opgesteld. Ook wordt er nader ingegaan op de circulaire kansen in de provincie Guangdong in Zuid-China.

Het event op 11 april gaat over meer dan e-commerce in China alleen. Meer weten over circulaire steden, Dubai Expo, het circulaire kennisnetwerk van Nederland én de kansen die dit biedt voor circulaire ondernemers? Kom naar ons event! In deze 3e editie van Grenzeloos Circulair informeren we u weer over de nieuwste ontwikkelingen rond internationaal circulair ondernemen. We gaan met u dieper in op actuele thema’s en verkennen de kansen:

  • E-commerce verpakking in China: Presentatie van in-depth eindrapport over de fascinerende e-commerce ontwikkelingen in China door 1421 Consulting Group.
  • Circular Cities: Hoe kunnen Nederlandse oplossingen bijdrage aan stedelijke uitdagingen in de wereld, lancering van nieuwe publicatie door HCH en Circle Economy.
  • Dubai Expo: In 2020 komt de wereld voor een half jaar bijeen in Dubai om oplossingen te laten zien voor de uitdagingen van de wereld. Wilt u meedoen? U hoort wat de plannen van Nederland zijn!
  • Circulaire kennisnetwerken: Nederlands kennisinstituten zijn wereldwijd toonaangevend. Het Groene Brein heeft de beschikbare kennis in kaart gebracht, directeur Antoine Heideveld deelt de belangrijkste inzichten.

En zoals altijd bieden we de kans om te pitchen en te netwerken met ambitieuze ondernemers en intermediairs.

Lees hier meer over het programma, de ronde-tafel-sessies en meld u aan.

Ik zie u graag op 11 april bij RVO in Den Haag!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *