Holland Circular Hotspot: terugblik op 2018

FreekvanEijk Blog, News, Uncategorized Leave a Comment

Door Freek van Eijk, Directeur Holland Circular Hotspot

De geboorte van Holland Circular Hotspot
Na het succes van een inkomende circulaire handelsmissie tijdens het Nederlandse voorzitterschap in 2016 wisten we dat we als Nederlands iets unieks hadden met onze circulaire economie aanpak.
Vele Publieke en private partijen hebben zich ingespannen om het tijdelijke initiatief (The Netherlands Circular Hotspot) te levend te houden en te verbreden. Op 1 april 2018 zag de Stichting Holland Circular Hotspot (HCH) het licht.
Vertrekpunt voor HCH: de wereldwijde noodzaak voor een transitie naar een circulaire economie. Nederland wordt alom als een gidsland en living lab gezien voor de Circulaire Economie. Onze decennialange strijd tegen het water heeft ons geleerd samen te werken. De vroege industrialisatie en hoge bevolkingsdichtheid hebben ervoor gezorgd dat wij al vroeg oplossingen hebben verzonnen om ons land leefbaar te houden. Gebrek aan grondstoffen heeft gezorgd voor circulaire innovatie en aandacht voor het lokaal sluiten van grondstofketens.
Het heeft geen zin om van exportland Nederland een circulair eiland te maken als de rest van de wereld geen vergelijkbare transitie doormaakt. 80% van de wereldeconomie vindt in delta’s plaats. Door internationale inzet op Circulaire Economie kan Nederland het halen van de gestelde maatschappelijke doelen, zoals het Klimaatakkoord en de Sustainable Development Goals (SDGs), versnellen en tegelijkertijd kansen voor het Nederlandse bedrijfsleven en kennisinstellingen creëren. De circulaire exportkansen zouden nog wel eens groter kunnen zijn dan onze watermanagement kansen.
Nederland maakt in internationaal verband op dit moment onvoldoende zichtbaar wat het in huis heeft. Een loket voor buitenlandse belangstelling voor Nederlandse Circulaire Economie innovaties ontbreekt. Sector-overstijgende samenwerking gericht op het verkrijgen van buitenlandse opdrachten komt nog te weinig van de grond komt.

Holland Circular Hotspot: verbinden, versnellen en concreet maken
Holland Circular Hotspot is een innovatief publiek-privaat samenwerkingsverband tussen bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden met als doel het internationaal neerzetten van Circulaire Economie, Nederland positioneren als een circulaire innovatie-hub en living lab, export van de circulaire aanpak van Nederland waardoor elders een voedingsbodem gecreëerd en versterkt wordt voor CE-export- en investeringskansen en het samenbrengen van publieke en private stakeholders gericht op export/importkansen

HCH heeft een klein meer heel capabel en super gemotiveerd team mensen uit bedrijfsleven, ministerie, RVO, free lancers en jonge honden. Op projectbasis werken we samen met strategische partners.
De private stichting beschikt over een Raad van Toezicht met als leden Jacqueline Cramer (voorzitter), Louise Vet, Guido Braam, Erwin Dirkse, Fred van Beuningen en Ton van der Giessen.

Per 1 juni ben ik (Freek van Eijk) aangesteld als directeur, een dankbare en uitdagende rol die ik graag oppak!

In 2019 zal HCH aanvangen met een programma comité waarin de volgende organisaties vertegenwoordigd zijn: Closing the Loop, Circle Economy, C&A Foundation, SUEZ, RWS, Priva, Amsterdam Economic Board, Rabobank, Arcadis, ENVAQUA, Unilever, WUR, TNO, Philips, Van Oord en RVO. Dit comité zal ons inspireren en scherp houden.
“De Hotspot is onderdeel van SPICE”
Holland Circular Hotspot wordt in de Kabinetsreactie op de transitieagenda’s circulaire economie als belangrijk internationaliserinsinstrument genoemd. HCH werkt bij de realisatie van haar doelen heel nauw samen met de Ministeries van IenW, BuZa en met RVO. We noemen dit samenwerkingsverband SPICE (Strategisch Partnership Internationalisatie Circulaire Economie.

Wat hebben we gedaan in 2018: Holland Circular Economy Week
In juni 2018 was het eerste grote event van HCH in Nederland: de Holland Circular Economy Week meteen een succes. We mochten meer dan 500 mensen ontvangen waaronder 150 buitenlanders afkomstig uit 20 landen. We organiseerden excursies rondom 6 thema’s, lanceerden 3 engelstalige publicaties en tekenden 4 Mo’s
Ook mochten 12 start-ups pitchen en zijn er meer dan 200 matches gemaakt. De webpagina van de Holland Circular Economy Week (juni 2018) geeft een impressie van deze grote inkomende missie in juni 2018.

De week heeft de internationale pers gehaald, contracten zijn getekend door o.a. Ecor en we hebben de Polen en Hongaren en Slowaakers geïnspireerd om een eigen Hotspot op te richten. Natuurlijk zijn wij daar nu partners mee.
Veel dank aan onze sponsoren Rabobank, Philips, C&A Foundation, Renewi en natuurlijk IenW! Wij hopen ook in 2019 weer sponsoren aan HCH te mogen verbinden. Neem contact met ons op als u ideeën heeft!

Hoogtepunten missies 2018
We vergezelden de Staatssecretaris Stientje van Veldhoven en burgemeester Aboutaleb van Rotterdam naar de Circular Economy & Climate Mission to Californië en namen bedrijven mee op reis. Voedselverspilling was een van de onderwerpen.

HCH heeft haar contacten bij de EU gebruilkt om mee te gaan op de EU CE missie naar Japan en Indonesië. We hebben daar direct een unieke coalitie van gemaakt met RVO, RWS en IenW. Japan stond in het teken van de World Circular Economy Forum en in Japan hebben we een initiatief in het teken van voorkomen van de plastic soup van de PRAISE multinational-coalitie helpen versnellen. In beide landen hebben we met de ambassades de marktkansen verkend.
Tijdens de VN klimaatconferentie in Polen (COP24) hebben we een unieke coalitie van 6 EU CE Hotspots bijeengebracht en CE sterker op de klimaatagenda gezet. Lees meer op onze COP24 pagina .

Andere activiteiten waren circulaire missie naar de WasteCon in Zuid-Afrika met RWS, de Circular Hotspot Conference Zero Waste Schotland waar we de banden met onze zusterorganisaties hebben versterkt, een intensieve verkennende missie naar China ism NL-se ambassade/consulaat rondom het thema verpakkingen.
Ook gaven we presentaties in de UK, Zwitserland, Polen, Tsjechië, bij de lancering van het C40-WBA Global Foodwaste Managemnt Report voor Cities en bij Springtij. In Hongarije en Slowakije hielpen we bij de totstandkoming van een lokale hotspot.
Natuurlijk hebben we ook veel buitenlandse gasten en missies mogen ontvangen bijvoorbeeld uit China, Finland, Taiwan, Zweden, Singapore en de VS.

HCH ambassadeurs
Omdat Circulaire economie breed is en de wereld groot is zijn we in 2018 gestart met een netwerk van HCH-ambassadeurs. Dit netwerk kan ondersteunen bij het opvangen van vragen of verzoeken uit het buitenland en de Nederlandse koploperspositie internationaal verder uitdragen. HCH-ambassadeurs zijn CE-deskundigen uit het netwerk van HCH die het HCH-verhaal kunnen vertellen naast een eigen verhaal. In 2018 zijn HCH-Ambassadeurs ingezet in Peru, Taiwan (3x), Polen en Singapore. We doen graag een oproep aan geïnteresseerden om contact met ons op te nemen!

Zichtbaarheid en loketfunctie
We hebben hard gewerkt aan onze digitale zichtbaarheid. Op onze site www.hollandcircularhotspot.nl zijn bijvoorbeeld best practices te vinden en is er een missie kalander. Inmiddels hebben wij ook een direct contact met de NL-se vertegenwoordigingen in het buitenland en werken wij er aan om in 2019 onze ambassade CE-“Do-It-Yourself” of CE-“first aid kit” verder te professionaliseren ism Holland Branding. Zorg dat ook uw best practices daar zichtbaar is!
We hebben in het kader van onze loketfunctie al veel ondernemers wegwijs gemaakt naar de juiste contact of regelingen voor CE-internationalisatie ambities. Met RVO proberen we de loketfunctie nog verder te optimaliseren.
Ook helpen we om buitenlandse partijen te interesseren voor Nederland als het gaat om hun eigen circulaire plannen.

Best practices
In 2018 hebben we voortbordurend op het goede werk van Nederland Circulair! Meer dan 100 best practices verspreidt over 5 transitie agenda’s verzameld en presentabel gemaakt via diverse mediazie bijvoorbeeld onze internationale magazine Circular is Going Global edition 2 (Juni 2018) and Circular is Going Global edition 1 (January 2018).
Met Het Groene Brein leggen we de laatste hand aan de ontsluiting van het Nederlandse Circulaire Kennisnetwerk en een overzicht van tools en inzichten.
In 2019 zullen we in samenwerking met IenW ook de beste government2government beste practices presentable maken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan Green Deals, de Nederlandse lessen uit Producenten Verantwoordelijkheid en Circulair Inkopen.

Partnerships
Door samen te werken met locale partners vergroten we onze slagkracht. We hebben diverse MoU’s ondertekent met zusterorganisaties. In Europa gaat het om Zero Waste Scotland, Oree (France), Circular Change (Slovenia), Circular Norway, Luxembourg Circular Hotspot (The Luxemburg Ministry of the Economy) en heel recent met the Polish Circular Hotspot. Ook werken we nauw samen met Sitra uit Finland.
In Azie hebben we een MoU’s getekend met het Taiwan Circular Economy Network.

Special topics
Wij hebben het vaak over Circulaire Economie (CE). In ander landen is klimaat een “hotter topic” en soms zijn het juist de Sustainable Development Goals die centraal staan. Op veel plaatsen zit de dynamiek juist rondom het onderwerp van de smart, sustainable of resilient city. Vandaar ook dat HCH deze onderwerpen nadrukkelijk wil linken aan CE.
In 2018 hebben de onderwerpen CE en klimaat (met RVO) en CE in Cities (met Circle Economy) opgestart. We hopen hier snel meer zichtbaarheid aan te geven.
Voor 2019 willen we nadrukkelijk kijken naar CE & SDG’s en het exportpotentieel van CE voor Nederland (o.a. met financiële instellingen).

Focuslanden en thema’s in 2019
HCH heeft een inventarisatie gemaakt van de focuslanden van potentiële partners en sponsoren zoals het ministerie van IenW, het ministerie van BuZa (DIO), NLinBusiness, Trade & Innovate NL. Op basis van deze lijst en een inschatting van het economisch potentieel, het verduurzamingspotentieel, transitiebereidheid en “momentum” (World Expo, Olympische Spelen, EU-voorzitterschap etc.) kan er een prioriteitenlijst worden opgesteld. Voor een prioritair land maken we een provisorische “heatmap” van kansrijke marktsectoren.
Voor HCH zijn de volgende prioritaire landen en topics naar voren gekomen voor 2019:
China en verpakkingen, Frankrijk rondom textiel, bouw, Product as a service, de VS-California rondom textiel, kunststof, consumptie goederen en bouw alsmede de aanloop naar de Expo 2020 Dubai rondom CE in relatie tot de nexus food-energy-water
Oost Europa blijft van belang bijvoorbeeld in Roemenië als voorzitter EU en in Polen ism onze Polish Circular Hotpspot partner.
Het ligt in onze bedoeling om per land thema c
ombinatie een soort lichte vorm van een roadmap voor ca. 3 jaar te maken met inkomende uitgaande activiteiten. Zo kunnen ondernemers heel bewust kiezen om aan te haken en met nog meer effectiviteit de markt ontwikkelen.
Voor de internationalisatie hebben we de intentie om op not for profit basis nauw samen te werken met Circle Economy. Wij zijn “breed” en zij gaan “diep”.
De presentatie van de eindjaarsbijeenkomst op 3 december 2018 laat zien wat er gebeurd is in het laatste half jaar en wat de globale plannen zijn voor 2019.

Financiering
HCH heeft voor 2019 een beperkte overheidssponsoring. Onze ambities zijn echter groot en dat kan uw zichtbaarheid internationale circulaire ambities helpen. Wij doen een beroep op private partners en kennisinstellingen, regio’s en gemeenten om ons te helpen onze doelstellingen te realiseren zowel in kind als door een financiële bijdrage aan ons als Stichting of voor een gezamelijk evenement en missie. Heeft u een creatief idee hoe u kan en wil bijdragen neem dan contact met ons op!

Dank voor alle steun en samenwerking in 2018! We kijken uit naar de mooie en urgente circulaire uitdagingen in 2019 die we met u kunnen oppakken!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *