Chemisch recyclen kansrijk maar uitdagend!

FreekvanEijk News Leave a Comment

Bron KIDV: https://www.kidv.nl/8201/chemisch-recyclen-is-kansrijk-maar-staat-nog-in-de-kinderschoenen.html Chemisch recyclen van kunststof verpakkingen is kansrijk voor Nederland. Met deze nieuwe vorm van recyclen kunnen in de toekomst meerdere kunststofafvalstromen worden gerecycled. Echter, chemisch recyclen kent ook nog de nodige uitdagingen. Het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV) maakte een analyse en bracht de mogelijkheden en acties in kaart om chemisch recyclen van kunststof verpakkingen in Nederland op te …

Dutch Fund for Climate and Development: kans voor CE projecten

FreekvanEijk News Leave a Comment

Vandaag is het Klimaatfonds van het Ministerie van Buitenlandse Zaken en de bijbehorende tender gepubliceerd: (https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2018/11/19/subsidietender-dutch-fund-for-climate-and-development). Voor 2019-2022 is 160 miljoen euro beschikbaar, voor 2018 is dat nog 40 miljoen. De middelen worden besteed aan een partij of consortium van partijen t.b.v. klimaatmitigatie of -adaptatie. Volgens het beleidskader komen ook in aanmerking: “Investeringen in het kader van de transitie naar …

Dag van de ondernemer: workshop Circulaire Economie & MKB in Aalsmeer

FreekvanEijk Event, News Leave a Comment

Op de Dag van de Ondernemer organiseren de Gemeente Aalsmeer, Nederland Circulair en MVO Aalsmeer een workshop Circulaire Economie voor MKB-ers. De dag van de ondernemer: er is geen betere dag om te starten met Circulaire Economie! De workshop Circulaire Economie maakt onderdeel uit van de ‘traktatie van de gemeente Aalsmeer voor ondernemers uit Aalsmeer en Kudelstaart op de Dag …

Acces to rare metals critical for global renewable energy transition

FreekvanEijk News Leave a Comment

Source metabolic and Copper8: https://www.metabolic.nl/in-the-news/could-a-rare-metals-shortage-disrupt-the-renewable-energy-transition/ Written by max opray – content specialist   The world urgently needs to safeguard supply of the rare metals needed to build enough wind turbines and solar panels to meet Paris climate agreement targets, according to Metabolic’s latest analysis. Produced with partners Copper8, our white paper Metal Demands of the Dutch Energy Transition uses the Netherlands …

Verslag Swiss Green Economy Symposium 2018

FreekvanEijk Blog, News Leave a Comment

Op 4 september 2018 was Nederland voor de tweede keer partnerland bij het ‘Swiss Green Economy Symposium (SGES)’ in Winterthur. Op dit Zwitserse duurzaamheidssymposium met zo’n 700 deelnemers spraken partijen uit de politiek, wetenschap, onderwijs, bedrijfsleven en NGO’s over duurzame winst: lokaal en wereldwijd, hoe te realiseren? Dit jaar stonden vier Nederlandse bedrijven/instanties met een reputatie op het gebied van …

Challenge voor start-ups in circulair verpakken

FreekvanEijk News Leave a Comment

Vaak kennen startups met circulaire verpakkingsideeën nog weinig bekendheid, of ontbreken de kennis en financiële middelen om deze initiatieven van de grond te krijgen. Het KIDV roept deze startups op om mee te doen aan de KIDV Startup Challenge. De twee beste ideeën ontvangen een aanjaagbudget à €25.000,- en inhoudelijke begeleiding om hun innovaties te realiseren. Circulair verpakken betekent dat …

SDG Partnerschapfaciliteit (SDGP)

FreekvanEijk News, Uncategorized Leave a Comment

Ook bijdrage aan een wereldwijde circulaire economie? De SDG Partnerschapfaciliteit (SDGP) is zojuist gelanceerd. SDGP is een programma van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, uitgevoerd door RVO. Het programma is gericht op bedrijven, publieke instellingen, ngo’s of kennisinstellingen die willen samenwerken in een publiek-privaat partnerschap om bij te kunnen dragen aan de duurzame ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals) in ontwikkelingslanden: SDG …

Waterschappen organiseren Circulaire Innovatie Challenge

FreekvanEijk News Leave a Comment

Redactie Publiek Denken, 23 jul 2018 In 2050 moet het Nederlandse waterbeheer volledig circulair zijn. Daarom zoeken de waterschappen naar innovatieve oplossingen op dit gebied en organiseren de Circulaire Innovatie Challenge. De waterschappen zoeken specifiek naar ideeën om oevers circulair te maken. Hierbij gaat het om 2 vraagstukken: Vraagstuk 1: in de oever Duurzame en natuurvriendelijke oeverproducte Vraagstuk 2: uit …

Chemisch recyclen vraagt om samenwerking afval en chemie spelers

FreekvanEijk News Leave a Comment

Samenvatting Chemisch recyclen is ontegenzeggelijk een nieuw gegeven op het kruispunt van de afvalmarkt en de grondstoffenmarkt. Chemisch recyclen kan de keten duurzaam sluiten en kan, in theorie nog beter dan mechanisch recyclen, kwaliteiten maken waar de industrie omvraagt en die passen in een circulaire economie. We moeten chemisch recyclen echter niet als een wondermiddel zien of chemische recycling als …