Verslag Swiss Green Economy Symposium 2018

FreekvanEijk Blog, News Leave a Comment

Op 4 september 2018 was Nederland voor de tweede keer partnerland bij het ‘Swiss Green Economy Symposium (SGES)’ in Winterthur. Op dit Zwitserse duurzaamheidssymposium met zo’n 700 deelnemers spraken partijen uit de politiek, wetenschap, onderwijs, bedrijfsleven en NGO’s over duurzame winst: lokaal en wereldwijd, hoe te realiseren? Dit jaar stonden vier Nederlandse bedrijven/instanties met een reputatie op het gebied van circulaire economie podium in het volle programma: Holland Circular Hotspot, FABRICations, Interface en Madaster. Het Holland logo werd gebruikt en er was er een Orange Lounge met Holland banners, stroopwafels, drop en pepermunt.

Op 4 september 2018 was Nederland partnerland bij het Swiss Green Economy Symposium (SGES) in Winterthur. Nederland was voor de tweede keer partnerland van het event en werd in het programma vertegenwoordigd door 4 Nederlandse bedrijven/instanties en met een Orange Lounge. In 2017 werd op initiatief van de ambassade de basis voor de samenwerking met SGES gelegd om Nederlandse circulaire expertise bekend te maken bij een groot publiek. SGES is sinds 2013 een vooraanstaand symposium dat rondom het onderwerp duurzaam ondernemen discussies faciliteert en een netwerk biedt.

Het thema van dit jaar was: Nachhaltige Gewinne, lokal und weltweit: Wie schaffen wir das? Vanuit Nederlands perspectief lag de nadruk op voorbeelden uit de circulaire economie vanwege de voortrekkersrol van Nederland op dit gebied en werd er aandacht voor mogelijke samenwerking gevraagd.

Eric Frijters, founding partner van FABRICations en professor in Future Urban Regions van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten, gaf een sterke pitch over het concept Smart City tijdens het plenaire programma. Frijters gaf het beeldende voorbeeld van het duurzaamheidsproject rondom de Bijlmerbajes. Hij omschreef hoe de gevangenis zal worden getransformeerd naar een totale circulaire nieuwe stadswijk, die grotendeels zelfvoorzienend en groen is. Dit is een goed voorbeeld van de circulaire economie, aangezien voortgebouwd zal worden op de bestaande structuur van de voormalige gevangenis. Aspecten als duurzame stadsinrichting, gezondheid, onderwijs, afval en energie kwamen aan bod. Frijters presentatie kreeg veel lovende reacties, tijdens de break kwamen meerdere geïnteresseerden naar de Orange Lounge voor aanvullende informatie.

Freek van Eijk, directeur van Holland Circular Hotspot en maning director van Acceleratio, sprak In de laatste ronde over the Key Elements of Successful Collaboration in the Circular Economy. Hij lichtte het in Zwitserland redelijk onbekende model van de circulaire economie toe, het Nederlands beleid hieromtrent (circulaire economie in 2050, reductie gebruik grondstoffen met 50% in 2030) en het belang van nieuwe bedrijfsmodellen en (internationale) samenwerking. Hierbij gaf hij meerdere goede voorbeelden uit het Nederlands bedrijfsleven (bv.Fosvaatje, Philips ‘Light as a service’).

Freek van Eijk nam tevens deel in het laatste panel van het symposium. Hij benadrukte nogmaals het belang van samenwerking tussen Nederland en Zwitserland. Dit werd beantwoord met een spontaan applaus.

De Nederlanders hadden ook een rol in de workshoprondes waarin ruimte was voor meer interactie. Naast Holland Circular Hotspot en FABRICations gaven Interface en Madaster presentaties over hun duurzame bedrijfsactiviteiten. De Dutch Lounge werd tijdens de pauzes gebruikt om vragen te stellen, informatie te winnen en om te netwerken. De dag werd afgesloten met een netwerkontvangst en voor genodigden uit het Nederlandse en Zwitserse zakenleven bood de ambassadeur aansluitend nog een netwerk werkdiner aan.

Er bleek veel Zwitserse belangstelling voor de Nederlandse expertise van de 4 Nederlandse deelnemers te bestaan. Met verschillende partners werd bekeken of toekomstige samenwerking tot de mogelijkheid behoort, ervaringen en contacten werden uitgewisseld, plannen voor studiereizen zijn gemaakt. De ambassade blikt positief op het symposium terug en hoopt dat er een basis is gelegd voor een constructieve samenwerking tussen Nederlandse en Zwitserse duurzame partners.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *