Acceleratio houdt de kunststof en rubberbranche een spiegel voor

FreekvanEijk News Leave a Comment

Eerder gepubliceerd op de website kunststof en rubber op 19 januari 2017 onder de titel: Campagne ‘Rethink’ moet kijk op kunststof veranderen

Op de nieuwjaarbijeenkomst van NRK en Plastics Europe Nederland presenteerde men het plan ‘Rethink, een nieuwe kijk op kunststof en rubber’. Er moet wat gebeuren aan de beeldvorming.

Hiervoor trekken NRK, Plastics Europe Nederland en de ledenbedrijven samen op om te strijden tegen het feit dat het imago van de industrie en de producten steeds meer onder druk staat, zie bijvoorbeeld het tv programma uitzending Gemist: De Prijsvechter over kunststoffen.

Zo beschouwd is Rethink eigenlijk een imagocampagne.

Samenwerken
Voorzitter Joan Hanegraaf van NRK opende de bijeenkomst waarop ongeveer negentig mensen aanwezig waren met de constatering dat samenwerken steeds belangrijker wordt. “Wij hebben nu samen met Plastics Europe deze bijeenkomst georganiseerd. Eerst hadden we binnen NRK heel veel secties en branches, die zijn nu samengevoegd. We moeten met één mond spreken tegenover de overheden en maatschappij. Er zijn ondernemers die denken dat ze het allemaal alleen kunnen, maar dat is een vergissing.” Hanegraaf toonde zich overigens geërgerd over het feit dat het zo moeilijk is gebleken het budget voor de campagne bij elkaar gesprokkeld te krijgen. “Sommigen interesseert het niks.”
Voorzitter Peter Franssen van Plastics Europe Nederland constateerde dat de branche weliswaar al veel geld en effort in communicatie heeft gestoken maar dat dit het steeds gebeurde vanuit een defensieve positie. “Wij zijn niet zo goed in het brengen van positieve dingen. We zijn trots op wat we doen maar we kunnen het maar moeilijk uitdragen. Rethink kan daarbij helpen.”

Pijnlijke analyse
En na een pijnlijk kritische analyse van de huidige situatie door directeur Freek van Eijk van Acceleratio van hoe de consument naar kunststof kijkt, de visuele dominantie van zwerfafval, de emoties bij de plastic soup en de trend naar guilt-free consumption, stelde hij vast dat busniness-as-usual en reactief reageren geen opties meer zijn. Waarna het aan communicatie manager Petra Ronda van Plastics Europe was het plan Rethink te presenteren. In dit plan trekken NRK, Plastics Europe Nederland en de ledenbedrijven samen op omdat de branche heeft geconstateerd dat men regelmatig achter de feiten aanloopt als het gaat om maatschappelijke discussies, standpunten en beeldvorming. Het is moeilijk, zo zegt de kunststofbranche, om als producent, verwerker of branchevereniging het juiste geluid te laten horen om ‘het beeld van plastics bij te stellen’. Het initiatief Rethink gaat de branche helpen het gesprek opnieuw aan te gaan en het beeld bij te stellen. De leden krijgen ook instrumenten in handen om er concreet mee aan de slag te gaan: een website, factsheets, standpuntbepalingen, ondersteunende communicatiewijzers, beeldmateriaal en video. Deze instrumenten helpen ‘het juiste verhaal uit de dragen’, zo stelt de beleidsgroep. “Er wordt in de media veel geschreven maar waar blijft ons verhaal? We willen een beeld dat recht doet aan onze industrie en dat is gebaseerd op feiten. We moeten daarbij respect hebben voor de zorgen die er bestaan en erkennen dat het beeld je reputatie is. Bovendien, het gaat er niet alleen om wat je zegt maar ook hoe je het zegt”, aldus Ronda.

Stakeholders
Binnen Rethink denkt men aan vier stakeholders met wie men in gesprek moet. “De stakeholders zijn de afnemers en de ketenpartners, de beleidsbepalers in de politiek, de maatschappelijke organisaties als de stem van de samenleving en de media want die bepalen het beeld.” En de grondgedachte van Rethink is volgens Ronda dat de branche ‘opnieuw naar zichzelf kijkt, samenwerkt voor duurzame oplossingen, kritisch is naar zichzelf en open staat voor andere inzichten’.
Meer over dit onderwerp in het vakblad Kunststof en Rubber van februari.

Tegelijkertijd is de nieuwe website Rethink online gegaan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *