Aankondiging circulaire economie missies naar Oost-Europa, Beijing en Indonesië (november 2016)

FreekvanEijk Event, News Leave a Comment

Nederland Koploper in de transitie naar een Circulaire Economie:

Benutten kansen in het buitenland als Holland Circular Hotspot

Aankondiging circulaire economie missies naar Oost-Europa, Beijing en Indonesië (november 2016)

Verzoek om aanmelding geïnteresseerden

Vanaf dit najaar is het publiek-private samenwerkingsverband “Holland Circular Hotspot” actief (zie onder). Bij de activiteiten hoort o.a. het verbeteren van de zichtbaarheid van Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen in het buitenland en gezamenlijke marktverkenning, marktoriëntatie en marktbewerking rond het thema afvalmanagement en circulaire economie. In dat kader worden er aanstaande november 3 missies georganiseerd. Een fact finding missie naar (in ieder geval) Bulgarije en Roemenië alsmede deelname aan een breed circulaire economie event in Beijing. Echter, als derde optie zal er ook bij de klimaatmissie van Staatssecretaris Dijksma die met de Minister-President naar Indonesië reist ruime aandacht voor afval en in het bijzonder plastic afval zijn.  Een eerste overzicht van de missies is bijgevoegd.

 

GECOMBINEERD EUROPEES-NEDERLANDSE MISSIE CIRCULAIRE ECONOMIE NAAR BEIJING

22-25 NOVEMBER

cacc

Van 23-25 november 2016 vindt het Circulaire Economie Event van China, de China International Circular Economy Exhibition (http://exhibition.chinacace.org) georganiseerd door de China Association of Circular Economy, plaats in Beijing. Het land heeft serieuze voornemens haar economie anders in te richten. Implementatie van Circulaire Economie is een belangrijk onderdeel van het 5 Jaren plan 2016-2020. De stad Beijing heeft ook een stedenband met Amsterdam. De EU, onder aanvoering van DG Environment organiseert een economische missie die samenvalt met China International Circular Economy Exhibition. Euro Commissaris Karmenu Vella en DG ENV Director-General Mr Daniel Calleja nemen deel aan de missie.

 • Een voorlopige agenda voor het EU programma is beschikbaar via deze link
 • Achtergrondinformatie over de EU missie is beschikbaar via de link

Een aantal Nederlandse bedrijven heeft zich ingeschreven voor de EU-missie. De inschrijving voor de EU-missie is reeds verlopen. Echter, de Nederlandse Overheid meent dat Nederland op dit event beslist niet mag ontbreken.  Er wordt derhalve alsnog de mogelijkheid geboden aan Nederlandse bedrijven om op eigen gelegenheid te reizen en (kosteloos) deel te nemen aan zowel het grote Chinese CE event, een specifieke Nederlandse site event en receptie en gebruik te maken van match-making faciliteiten. Dit Nederlandse programma op maat heeft als doel Nederland op de kaart te zetten als Circular Hotspot en Sustainable Urban Delta met (circulaire) oplossingen voor de uitdagingen van China en de rest van Azië. Door de aansluiting met de Europese missie kunnen we ook zoveel mogelijk gebruik maken van de faciliteiten die Europa in dit kader kan ontwikkelen.

De 9 thema’s van het China International Circular Economy Exhibition zijn

 • Industrial Circular Economy
 • Agricultural Recycling Technology
 • Resource Recycling and Remanufacture
 • Water Saving & Cyclic Utilization
 • Low Carbon Energy & Renewable Energy
 • Cleaning Production, Pollution, Prevention, Ecological Restoration Technology
 • Circular Economic Civilization
 • CE Technology & Equipment from International regions, Hong Kong, Macao and Taiwan
 • E-event oorgenomen intentie) lijn is met gangbare kosten voor deelname aan een handlesmissie

Wat heeft het voor u te bieden?

 • Een podium tijdens het CE-event in China
  • Side-event
   • E-event oorgenomen intentie) lijn is met gangbare kosten voor deelname aan een handlesmissie
   • Nederland is voornemens een side-event te organiseren gericht op de Nederlandse Knowhow voor Chinese uitdagingen met ruimte voor pitches van de deelnemende bedrijven.
   • E-event oorgenomen intentie) lijn is met gangbare kosten voor deelname aan een handlesmissie
   • Deze missie stelt u in staat om u te profileren en de Chinese autoriteiten en bedrijven te overtuigen van de kwaliteiten van Nederlandse bedrijven
  • Netwerk
   • U kunt tijdens de missie de contacten aanhalen met de publiek private delegatie met zowel Nederlandse als Europese vertegenwoordigers. Nog belangrijker is dat er ontvangsten zullen worden georganiseerd tijdens en rondom de Conference om kennis te maken met China, haar vertegenwoordigers en bedrijven
  • Match making
   • Een match making programma zal worden ingezet om u in contact te brengen met de door u gewenste organisaties, overheden en bedrijven, om uw bedrijf te kunnen presenteren en te komen tot zakelijke successen.

Wilt u aansluiten of meer informatie dan kunt een email richten aan of bellen met Bernard Scheffens, CEO WSS Asia, E: bernardscheffens.wss@gmail.com, T: +316.50636998 of Freek van Eijk, MD Acceleratio, E: freek.vaneijk@acceleratio.eu, T: +316.51080847

 

Kosten voor deelname aan dit event zijn gratis

 • Reis- en verblijfkosten, alsmede lokale transportkosten zijn voor eigen rekening
 • Recepties en ontvangsten zijn toegankelijk voor deelnemers aan deze missie

Het is in veler ogen een missie die niet gemist mag worden in een markt als China, dat de komende 5 jaar ca. 1.400 Miljard USD gaat uitgeven aan Environmental Programma’s.

De formele sluitingsdatum ligt op 16 september dus enige haast is geboden. Gelieve z.s.m. interesse kenbaar te maken.

 

 

 

FACT-FINDING AFVALMANAGEMENT EN CIRCULAIRE ECONOMIE MISSIE NAAR OOST EUROPA

VOORLOPIGE DATA 8-11 NOVEMBER

iu

In de eerste week van november 2016 zal een verkennende missie plaatsvinden naar (in ieder geval) Bulgarije en Roemenië. De oost blok landen dienen zich te conformeren aan de Europese standaarden. Met o.a. Europese fondsen wordt onder meer de afvalmanagement infrastructuur op peil gebracht. Dit biedt kansen voor Nederlandse technologie. Maar ook circulaire economie biedt kansen op velerlei vlak zoals de agro-food, de bio-based economie, logistiek, energie transitie en zeker ook alle toepassingen in de stad (Smart & Sustainable Cities). Bulgarije wil het een prioritair onderwerp maken tijdens haar voorzitterschap van de EU in 2018. Er is grote interesse in de Nederlandse kennis en kunde op dit vlak.

In gezelschap van Directeur Bart van Bolhuis, Directeur Internationaal van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu wordt de stand van zaken verkent om zaken te doen alsmede samenwerking op de vlakken Government2Government en Knowledge2Knowledge te verkennen. De kans op follow-up is groot. Specifieke informatiebladen zijn beschikbaar voor Bulgarije, Roemenië, Slovakije en Polen en voor andere landen in voorbereiding. In het voorjaar 2017 zullen wederom in- en uitgaande missies rond deze thema’s worden georganiseerd naar niet alleen Roemenië, Bulgarije maar ook naar Slowakije, Hongarije en Polen

Wat heeft het voor u te bieden?

 • Een podium voor zakendoen in Oost-Europa
  • Nederland is voornemens een side-event te organiseren gericht op de Nederlandse Knowhow voor oost-europese uitdagingen met ruimte voor pitches van de deelnemende bedrijven.
  • Deze missie stelt u in staat om u te profileren en de lokale autoriteiten en bedrijven te overtuigen van de kwaliteiten van Nederlandse bedrijven
 • Netwerk
  • U leert de stakeholders en belangrijkste contactpersonen kennen, identificeert de meest kansrijke sectoren en business opportunities. U kunt tijdens de missie de contacten aanhalen met de publiek private delegatie.
 • Match making
  • Een match making programma zal worden ingezet om u in contact te brengen met de door u gewenste organisaties, overheden en bedrijven, om uw bedrijf te kunnen presenteren en te komen tot zakelijke successen.

Zorg dat u vooraan zit bij de eerste fact-finding missie! Wilt u aansluiten of meer informatie dan kunt een email richten aan Freek van Eijk, MD Acceleratio, E: freek.vaneijk@acceleratio.eu, T: +31651080847

Kosten voor deelname aan dit event zijn gratis bij aanmelding in september

 • Reis- en verblijfkosten, alsmede lokale transportkosten zijn voor eigen rekening
 • Recepties en ontvangsten zijn toegankelijk voor deelnemers aan deze missie

 

MISSIE MINISTER-PRESIDENT NAAR INDONESIË

21-24 NOVEMBER

indonesie-borobudur_header

Van 21 – 24 november reist de Minister-President naar Indonesië met een delegatie ministers waaronder de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu mevrouw Dijksma. De handelsmissie die zij leidt heeft als thema ” afval en klimaat”. In deze missie is plaats voor een beperkte groep bedrijven met al ervaring in het zakendoen met Indonesië. Voor meer informatie en aanmelden zie de site van RVO

 

OVER DE SAMENWERKING IN HET KADER VAN “HOLLAND CIRCULAR HOTSPOT”

We staan aan het begin van de transitie naar een circulaire economie. Een transitie waarin het gebruik en hergebruik van grondstoffen centraal staat. Een transitie die maakt dat we anders naar ontwerp, productie en gebruik van producten moeten kijken. Nederland wordt in de wereld gezien als koploper in de transitie naar de Circulaire Economie. Dat hebben we al uitgestraald tijdens ons voorzitterschap van de EU in de eerste helft van 2016. De overheid heeft inmiddels haar krachten gebundeld in het Rijksbrede Programma voor de Circulaire Economie. Inzet op vergroenen en verdienen is één van de uitgangspunten van het Rijksbrede Programma voor de Circulaire Economie. Met Holland Circular Hotspot willen we samenwerken aan het verdienen in het buitenland door krachten te bundelen van bedrijven, kennisinstellingen, NGO’s en overheid en zo onze koploperpositie in de Circulaire economie internationaal uit te dragen en te vermarkten.

 • Holland Circular Hotspot richt zich op bedrijven en kennisinstellingen uit de afval- en recycling sector die internationaal (willen) opereren én bedrijven en kennisinstellingen die zich richten op de transitie naar een circulaire economie en internationaal (willen) opereren; Daarbij is ook aandacht voor de thuismarkt waarmee we met icoonprojecten, showcases en een Circular Valley ons visitekaartje in het buitenland af kunnen geven;
 • Holland Circular Hotspot wil een faciliterende en stimulerende rol vervullen in het realiseren van de internationale ambitie en de buitenlandpromotie en de zichtbaarheid van de kennis en expertise van de bedrijven en het toonzettende Nederlandse beleid in zowel binnen als buitenland vergroten;
 • Holland Circular Hotspot bouwt voort op en verbindt bestaande netwerken en platforms voor circulaire economie en afval en recycling; Holland Circular Hotspot richt zich dan in het bijzonder op een gezamenlijke buitenlandinzet en buitenlandpromotie;
 • Deelname aan Holland Circular Hotspot is open voor bedrijven, kennisinstellingen, NGO’s en overheden mits zij bijdragen aan het verder vormgeven en functioneren van het platform;

Initiërende partijen komen uit de gouden driehoek: bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid

 • Onder meer ENVAQUA, vertegenwoordigers van de brancheverenigingen uit de afval- en recyclingsector VA, BRBS, NVRD, VNO-NCW, Netherlands Circular Hotspot, Circle Economy, INSID; Delta Development Group, MVO Nederland, vertegenwoordigers van Kennisinstellingen, Provincies, Gemeenten, RWS-Leefomgeving en RVO alsmede vertegenwoordigers van de Ministeries IenM, EZ en Buitenlandse Zaken

Voor meer informatie over Holland Circular Hotspot neem contact op met Erik Bouwmeester E: Erik.Bouwmeester@minienm.nl, T: +31628602084.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *