10 Grote Vragen voor de Circulaire Economie

FreekvanEijk Blog Leave a Comment

10 Grote Vragen voor de Circulaire Economie
Antwoorden op fundamentele vragen halen rem weg
Het Groene Brein

Ondernemers en beleidsmakers omarmen de circulaire economie. Maar fundamentele, openstaande vragen vormen nu nog een rem op de transitie. Wetenschappers van Het Groene Brein hebben daarom de 10 Grote Vragen voor de Circulaire Economie benoemd. Antwoorden zijn de sleutel tot succes.

De circulaire economie kan Nederland 50.000 arbeidsplaatsen en jaarlijks 5 miljard euro opleveren (TNO, 2013). In de circulaire economie worden kringlopen van materialen gesloten. “De circulaire economie levert maatschappelijke, economische én ecologische waarde,” aldus Antoine Heideveld, directeur van Het Groene Brein. “We zien steeds meer ondernemers nieuwe verdienmodellen ontwikkelen. Beleidsmakers bereiden wetgeving voor.”

Tegelijkertijd observeert Heideveld dat er nog fundamentele onderzoeksvragen onbeantwoord zijn. Betekent het begrip ‘circulaire economie’ voor iedereen wel hetzelfde? Hoe kunnen wij materialen in producten, gebouwen en vuilnisbergen terugwinnen en hergebruiken? Zo zijn er vele vragen die samengevat kunnen worden in de 10 Grote Vragen voor de Circulaire Economie. Het zijn de tien grootste hordes om de kansen van de circulaire economie te verzilveren.

“Dit zijn grote vragen,” stelt Louise Vet, directeur van NIOO-KNAW en hoogleraar ecologie. Ook is zij voorzitter van het tijdelijke lab waarin wetenschappers uit verschillende kennisgebieden zijn samengekomen om de onderzoeksvragen te identificeren. “Om antwoorden te vinden is interdisciplinaire samenwerking nodig. Tussen wetenschappers onderling, maar ook tussen wetenschap, bedrijfsleven en overheid,” aldus Vet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *