Waterschappen organiseren Circulaire Innovatie Challenge

FreekvanEijk News Leave a Comment

Redactie Publiek Denken, 23 jul 2018
In 2050 moet het Nederlandse waterbeheer volledig circulair zijn. Daarom zoeken de waterschappen naar innovatieve oplossingen op dit gebied en organiseren de Circulaire Innovatie Challenge. De waterschappen zoeken specifiek naar ideeën om oevers circulair te maken. Hierbij gaat het om 2 vraagstukken:

Vraagstuk 1: in de oever
Duurzame en natuurvriendelijke oeverproducte

Vraagstuk 2: uit de oever
Biomassa uit oevers toepassen in hoogwaardige nieuwe producten

Geïnteresseerden in deelname aan de challenge kunnen dat vóór 10 augustus laten weten via een aanmeldformulier. Wil je eerst meer weten over de challenge, of heb je vragen? Mail naar f.doedijns@kirkmancompany.com.

Aan deelname zijn de volgende eisen verbonden:

Op termijn (of nu al) is er sprake van een aantoonbaar rendabele en innovatieve businesscase, due bijdraagt aan de ecologische en eventuele belevingswaarde van onze oevers.
Het product kan – aantoonbaar – optimaal bewaard blijven voor mens en milieu.
Grondstoffen zijn biobased, gerecycled, of anderszins circulair. In de productie en logistiek wordt rekening gehouden met CO2-uitstoot, natuurbehoud en inclusiviteit van arbeid. Idealiter kan je dit worden onderbouwd met een LCA.
De producten worden geproduceerd voor en gebruikt door de waterschappen, maar zijn het liefst ook breder aan te bieden op de markt.
Op 27 november moet een prototype worden gepresenteerd.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *