Kansen ammoniumsulfaat winning in beeld

FreekvanEijk News 0 Comments

Het terugwinnen van grondstoffen uit (afval) water neemt toe. DMT Water is een van de specialisten op dit vlak. Naast struviet en ammonium mag het relatief onbekende ammoniumsulfaat niet vergeten worden. DMT Water schakelde Nederland circulair! in, om meer inzicht in de kansen te krijgen.

De voordelen van het terugwinnen van ammoniumsulfaat lopen uiteen van verbeteren operationele prestaties en voorkomen van problematiek door ongewenste struvietvorming tot het inzetten als meststof en daardoor vermindering van kunstmestverbruik. Technologieën al op de markt zijn onder andere Biosys product: ByoFlex® en DMT-product: NutriTec®. Er zijn echter nog wat obstakels te overwinnen.

Uitdagingen

  • Om RWZI-processen zo efficiënt mogelijk te laten verlopen, moeten de processen van terugwinning van struviet en ammoniumsulfaat in samenhang bekeken worden.
  • Behoefte aan inzicht in de afzetmarkt; door beter zicht te krijgen op de markt en afzetkanalen en toegang tot partners van ammoniumsulfaat, kan optimalisatie van winning plaatsvinden.
  • Onduidelijkheid over wetgevings-aspecten; er zijn vragen over wetgevingsaspecten (afval of grondstof, link met de mestwetgeving). Ook is er behoefte aan technologische ondersteuning om de kwaliteit van het product te verbeteren.

Onderzoek in de markt

Nederland circulair! voerde op aanvraag van DMT Water marktonderzoek uit, inclusief praktijkvoorbeelden, een overzicht met bronnen van ammoniumsulfaat, wetgevingsaspecten, onderzoek naar afzetkanalen en een samenvatting van de specifieke eigenschappen van ammoniumsulfaat. Er kon worden geleerd van eerdere trajecten zoals het Project Betuwse Kunstmest (Waterschap Rivierenland en GMB) en een biomimicry project van Waterschap Vallei Veluwe in samenwerking met ecologen van Wageningen Universiteit.

Wat is een bron van ammoniumsulfaat?

Ammoniumsulfaat kan gewonnen worden bij RWZI’s, waterschappen die de productconfiguratie aanpassen. Ammoniumsulfaat is een afvalproduct uit chemische luchtwassers en komt ook vrij bij luchtwassers in de varkenshouderij. Luchtwassers in de varkenshouderij moeten verplicht geïnstalleerd worden. De komende jaren wordt er een groeiende stroom ammoniumsulfaat verwacht. Winning van ammoniumsulfaat uit percolaat van stortplaatsen is een onderzoekspunt.

Mogelijke toepassing van ammoniumsulfaat

Een bekende toepassing is bemesting voor onder andere de aardappelteelt. De stikstof in ammoniumsulfaat is als ammonium aanwezig waardoor het weinig uitspoelinggevoelig is, de vorming van eiwit bevordert en besparing op kunstmest oplevert. Aan DMT zijn een aantal specifieke suggesties voor afzetkanalen gedaan.

Complexe Wetgevingsuitdagingen

Op dit moment zijn er drie vrij specifieke processen van het gewonnen ammoniumsulfaat toegelaten als meststof (via bijlage Aa van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet). Plaatsing op bijlage Aa verandert echter niets aan de eventuele status als afvalstof.

Wanneer het de bedoeling is om de stof als industriële grondstof voor meststoffen te gebruiken (zoals struviet door ICL), dan moet de einde-afvalfase onderbouwd worden. Of de verwerker moet een vergunning hebben voor de verwerking van deze afvalstroom. Voor wat betreft de juridische aspecten wordt tevens verwezen naar de (zeer met ammoniumsulfaat vergelijkbare) juridische factsheet voor struviet.

 Onderzoeksrapport

Benieuwd naar alle aanbevelingen en een uitgebreid verslag van de ondersteuning op maat? Download het Acceleratio rapport hier.

Ondersteuning op maat

Nederland circulair! biedt voor circulaire ondernemersvraagstukken ondersteuning op maat. De ondersteuning is kosteloos aan te vragen en kan bestaan uit een sparring-partner, het bieden van organisatorische ondersteuning en kennis. Als je in aanmerking komt voor ondersteuning op maat, dan krijg je een expert toegewezen die acht uur gefinancierd krijgt. De expert kan een adviseur, een wetenschapper of iemand anders zijn die specifieke kennis heeft op het vlak van jouw vraag. Nieuwsgierig of een aanvraag indienen? Dat kan via de pagina over ondersteuning op maat.

FacebookTwitterLinkedIn™

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *