Duurzaamheidscoordinator: integrale aanpak van duurzaamheid

FreekvanEijk Blog, Event 0 Comments

De SBO opleiding duurzaamheidscoordinator: is een 4-daagse opleiding die op 2, 16, 30 oktober en 6 november 2017 plaatsvindt.

In slechts 4 dagen leert u alles over:

 • De kerntaken van de duurzaamheidscoördinator
 • Strategie en beleid van duurzaamheid te bepalen
 • Hoe u uw collega’s, bestuur en klanten kunt beïnvloeden
 • De wet – en regelgeving rond duurzaamheid zoals de nieuwe omgevingswet en het Energie-akkoord

Duurzaamheidsdoelstellingen

Duurzaamheidsdoelstellingen staan ook in 2017 hoog op de agenda van overheidsinstellingen en bedrijfsleven. De rol van de duurzaamheidscoördinator wordt steeds groter en ook complexer. Het gaat niet alleen meer om een goed afval-of recyclingsbeleid. Er wordt steeds meer van U verwacht op het gebied van inkoop, aanbesteden, projectmanagement, communicatie en compliance. Als gevolg van het Grondstoff enakkoord en het Energieakkoord zal er meer dan ooit tevoren met andere afdelingen moeten worden samengewerkt. Energie met Milieu, Leefbaarheid met Ruimte, Inrichting Woonwijken met Infrastructuur en Klimaat met Rioleringen. Het integreren van taken om duurzaamheid te bereiken, ligt bij diverse personen en functies.

Wat neem je voor deze opleiding mee?

 • Integrale aanpak van de diverse functies en behoeften
 • Antwoorden op al uw vragen gegeven door experts en ervaringsdeskundigen
 • Verschillende praktijkcases en interactieve opdrachten door gastdocenten uit het werkveld
 • Diverse checklisten, modellen en cases, zodat u direct in uw eigen organisatie aan de slag kunt
 • Toegang tot een online leeromgeving, waar u ook na afl oop van de opleiding contact kunt onderhouden met uw medecursisten
 • Een certificaat van deelname
 • Inkoop en beleid zo aanpassen dat duurzaamheid een integraal onderdeel wordt
 • Communiceren en beïnvloeden van collega’s, directie en bestuur, leveranciers en klanten
 • Alle docenten zijn experts en ervaringsdeskundigen.

Opleiding

Deze unieke opleiding geeft U in een aantal dagen de handvatten om Uw functie in het coördineren van duurzaamheidstaken, het maken van beleid en het adviseren van andere afdelingen nog meer diepgang te geven.

Krijg kennis van:

 • De kerntaken van de duurzaamheidscoördinator: beleid, strategie, lobbyen, netwerken, communicatie. Dit alles om duurzaamheid bij interne en externe klanten onder de aandacht te brengen en te houden
 • Wet- en regelgeving rond duurzaamheid zoals de nieuwe omgevingswet; het beheren van de omgevingsvergunning; Nederlandse-en EU wet- en regelgeving op het gebied van afval en materialen, het SER energieakkoord , het Grondstoffenakkoord
 • Circulair inkopen en aanbesteden; het houden van audits van leveranciers met een duurzaamheidstoets
 • Het introduceren van duurzame programma’s op het gebied van energie, gebouwde omgeving, milieu en omgeving en sociale duurzaamheid • Het belang van reputatiemanagement
 • Coördinatie en uitvoeren van duurzaamheids-onderzoeken en -programma’s
 • Interne en externe communicatie van de organisatie over duurzaamheidsaspecten
 • Hoe stakeholders als collega’s, klanten, leveranciers en management te beïnvloeden en overtuigen

Voor meer informatie en aanmelding: www.sbo.nl/duurzaamheidscoordinator

Acceleratio verzorgt samen met Drift module 1 op maandag 2 oktober 2017 | 09.30 – 17.00: Duurzaamheid en Circulaire Economie

Diverse organisaties hebben meerdere duurzaamheidsdoelstellingen. Deze dienen in een programma te worden omgezet en in de praktijk te worden uitgezet.

 • Waarom is duurzaamheid belangrijk voor uw organisatie?
 • Waarom dient duurzaamheid een geïntegreerd onderdeel van uw organisatie te zijn? (duurzaamheid in milieu, bouw, gebouwen, transport, energie)
 • Hoe maakt u of draagt u bij aan milieu- en duurzaamheidsbeleid?
 • Wat is circulaire economie?
 • Uitbreiding van bestaand beleid (inkoopbeleid, energiebeleid, reputatie) en aanpassingen aan niet-duurzaam beleid
 • Transitiemanagement als onderdeel van verandering naar een integrale aanpak van duurzaamheid

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *